fr logo
fr logo
youtube
facebook
instagram
innerbannertf
IMG 2316

Sebagai Pusat Tahfiz terbaik, tidak menghairankan kami sedang berkembang pesat setiap hari. Kami perlu beberapa tahun lagi untuk mencapai matlamat tersebut. Kakitangan akan ditambah dari masa ke semasa sesuai dengan penambahan murid agar murid dapat menfokuskan setiap pembelajaran yang dipelajari.
IMG 2311

Apa yang anda boleh dapat ?

Sebagai warga Tahfiz Fitrah bermakna anda menjadi sebahagian daripada keluarga kami. Sebagai keluarga, kami melihat peluang untuk mendidik anak- anak anda dengan didikan Islam mengikut sunnah Rasullullah S.A.W.


IMG 2230


IMG 1596


IMG 1638Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara kearah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat
Laman web kami telah dilindungi sepenuhnya oleh Comodo SSL